LinuxMarket

Tag: farba

Drukowanie sitowe

Sitodruk jest jedną z metod druku. Technika ta czerpie z tzw. malowania szablonem, znanego już w czasach antycznych w Chinach oraz Japonii. Za twórców sitodruku uznaje się dwu Japończyków – Yuzensai Miyasaki jak też Zisukeo Hirose, który w XIX wieku odkrył szablon zwany „katagami”.