LinuxMarket

Tag: kontrola

Rekodzielo musi mieć właściwą kwotę

Każdy przychód powinien okazać się pokazany

Jeśli prowadzimy firmę, to wydajemy sobie sprawę z tego, że wszystko powinno być właściwie wyliczone, bo wyłącznie wtenczas możemy uniknąć kontroli skarbowej, a co się z tym wiąże, też nałożenia przez nią sporych kar. To właśnie sprawia, że wszystkie dochody muszą być wykazane, a wszystkie wychwycone nieprawidłowości muszą być od razu eliminowane.