LinuxMarket

Co wyprzedajemy za wschodnią granicę?

Dotychczas Rosja była dla naszej ojczyzny drugim po Unii Europejskiej eksportowym rynkiem. Z rosyjskimi kontrahentami kooperowało 9 tys. polskich firm, co generowało obroty handlowe na poziomie 36 mld USD.
Chociaż wszystko wskazywało na to, iż polski eksport do Rosji będzie sukcesywnie wzrastać, strona rosyjska narzuciła embargo na nasze produkty spożywcze.

Billboardy

Autor: Mr Hicks46
Źródło: http://www.flickr.com
W obliczu takiej sytuacji, nasi eksporterzy musieli zwrócić swą uwagę na inne rynki, także wschodnie.

Interesuje Cię rozważana kwestia? Jeżeli szukasz uzupełniających wiadomości, które też okażą się pomocne, kliknij tutaj i przeczytaj więcej w tekście (https://www.saleweselne.com/katowice/).

Wywóz produktów do Rosji łączy się z nieodzownością posiadania koniecznych dokumentów uprawniających to jest: deklaracja zgodności, certyfikacja gost r (więcej->- więcej opinii na ten temat), list odmowny itd. Zaprzestanie współpracy z Rosją to jednak nie przyczyna, ażeby zaprzestać wyprzedawania swoich towarów za wschodnią granicę. Jak by nie było wschód to nie wyłącznie Rosja, ale też chociażby Ukraina, Litwa a także Łotwa. Każdy z nich należy traktować indywidualnie, a zwłaszcza zatroszczyć się o odpowiednią promocję własnych towarów na poszczególnych rynkach.

Na Ukrainę wywozi produkty mniej więcej 12% polskich firm. W większości są to małe oraz średnie firmy. Ukraina jest to dla nas istotny partner handlowy. W minionym roku Polska eksportowała na Ukrainę produkty przemysłu elektromaszynowego, produkty mineralne, artykuły rolno-spożywcze, produkty metalurgiczne oraz produkty przemysłu drzewno-papierniczego. Białoruś jest kluczowym dostawcą żywności do Rosji. W przeszłym roku wyeksportowała w ową stronę towary o całkowitej wartości 2,74 mld USD.

W zeszłym roku całkowity wywóz żywności z naszego kraju na Białoruś wyniósł powyżej 300 mln EUR. Polska zbyła tam mięso wieprzowe o wartości 104 mln EUR, jabłka oraz gruszki o wartości 50 milionów EUR.

About: admin