LinuxMarket

Potrzebujesz zmienić dostawcę gazu? Radzimy, w jaki sposób to uczynić

Uwolniono rynek gazu ziemnego. Wspólnota Europejska nakazała firmom obracającym gazem sprzedaż części gazu na wolnym rynku .
Ma to między innymi sprawić, iż polski rynek stanie się w wyższym stopniu otwarty, a na pewno bardziej konkurencyjny.

reklama - marina

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com
Liczba przedsiębiorstw proponujących taką możność rośnie z miesiąca na miesiąc. Dzisiaj koncesję na sprzedaż gazu mają 144 przedsiębiorstwa w całym kraju, jednak nie wszystkie funkcjonują na terytorium całego kraju i nie każda kieruje swoją ofertę do wszystkich.
fotka - dom

Autor: tom_stromer
Źródło: http://www.flickr.com
Jak zmienić dostawcę ? Wpierw powinniśmy zawrzeć umowę z nowym zbywcą, działającym na terytorium dystrybutora. Następnie niezbędne jest rozwiązanie bieżącej umowy ze zbywcą. Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmieniania dostawcy gazu ziemnego będzie upływ okresu wypowiedzenia. Po nawiązaniu umowy z nowym sprzedawcą konieczne jest zgłoszenie tego faktu Polskiej Spółce Gazowniczej, jaka administruje sieciami.

Wiele ludzi poszukuje interesujących danych na ten temat temat. Dobrym pomysłem będzie wejść na nasz serwis. Naprawdę warto! Zobaczysz, że nie pożałujesz!

Do przeprowadzenia wszelkich owych czynności konsument może upełnomocnić kogoś innego, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić nam zmianę zbywcy, nie później niż w czasie 21 dni od dnia poinformowania o zmianie zbywcy, poprzez nabywcę bądź upełnomocnionego przez niego sprzedawcę. Nowa firma zazwyczaj bierze wszelkie formalności na siebie, począwszy od dostarczenia wymówienia dotychczasowej umowy, po przygotowanie zawiadomienia o zmianie zbywcy a także przyniesienie go do obecnego operatora.

Kiedy zmieniamy sprzedawcę prądu, to ten nowy oferuje nam wolnorynkowe taryfy, niezatwierdzone poprzez prezesa URE (rynek zliberalizowany). Z kolei, jeżeli zmieniamy zbywcę gazu, to ten nowy powinien posługiwać się taryfami zaakceptowanymi przez prezesa URE.

About: admin