LinuxMarket

Potrzebujesz zmienić dostawcę gazu? Radzimy, w jaki sposób to uczynić

Uwolniono rynek gazu ziemnego. Wspólnota Europejska nakazała firmom obracającym gazem sprzedaż części gazu na wolnym rynku .
Ma to między innymi sprawić, iż polski rynek stanie się w wyższym stopniu otwarty, a na pewno bardziej konkurencyjny.

reklama - marina

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com

Liczba przedsiębiorstw proponujących taką możność rośnie z miesiąca na miesiąc. Dzisiaj koncesję na sprzedaż gazu mają 144 przedsiębiorstwa w całym kraju, jednak nie wszystkie funkcjonują na terytorium całego kraju i nie każda kieruje swoją ofertę do wszystkich.
fotka - dom

Autor: tom_stromer
Źródło: http://www.flickr.com
Jak zmienić dostawcę ? Wpierw powinniśmy zawrzeć umowę z nowym zbywcą, działającym na terytorium dystrybutora. Następnie niezbędne jest rozwiązanie bieżącej umowy ze zbywcą. Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmieniania dostawcy gazu ziemnego będzie upływ okresu wypowiedzenia. Po nawiązaniu umowy z nowym sprzedawcą konieczne jest zgłoszenie tego faktu Polskiej Spółce Gazowniczej, jaka administruje sieciami.

Jeśli czytasz prezentowany tekst to oznacza, że temat Cię niezwykle zafascynował – kliknij odnośnik do strony urządzanie ogrodów, a znajdziesz równie atrakcyjne informacje.

Do przeprowadzenia wszelkich owych czynności konsument może upełnomocnić kogoś innego, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić nam zmianę zbywcy, nie później niż w czasie 21 dni od dnia poinformowania o zmianie zbywcy, poprzez nabywcę bądź upełnomocnionego przez niego sprzedawcę. Nowa firma zazwyczaj bierze wszelkie formalności na siebie, począwszy od dostarczenia wymówienia dotychczasowej umowy, po przygotowanie zawiadomienia o zmianie zbywcy a także przyniesienie go do obecnego operatora.

Kiedy zmieniamy sprzedawcę prądu, to ten nowy oferuje nam wolnorynkowe taryfy, niezatwierdzone poprzez prezesa URE (rynek zliberalizowany). Z kolei, jeżeli zmieniamy zbywcę gazu, to ten nowy powinien posługiwać się taryfami zaakceptowanymi przez prezesa URE.

About: admin