LinuxMarket

Kilka słów na temat dokumentu GOST

O ile coraz częściej można spotkać się z certyfikatem EAC, obowiązującym na obszarze Unii Celnej, to jednak nie każdy zna standardy GOST obowiązujące na terenie Federacji Rosyjskiej.

tłumacz

Autor: Robb1e
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to certyfikat jednak ściśle związany z Unią Celną, bowiem potwierdza on zgodność z niedawno rozpracowanymi regulacjami technicznymi w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie i Białorusi.
gps

Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com
Fachowiec

Autor: Hyundai
GOST certyfikat to dokument wydawany dla produktu zgodnego ze standardami rosyjskimi. Inna nazwa to GOST-R, w której litera ostatnia oznacza właśnie Rosję. Jeśli podany produkt jest zgodny z regulacjami, wtedy zostaje przyznany ów certyfikat. GOST może dotyczyć w pewnych przypadkach wszystkich trzech państw Unii Celnej, lecz równocześnie należy wspomnieć, że zagadnienia oraz parametry są we wszystkich tych krajach odmienne. Certyfikat GOST wydawany jest na pojedynczą partię na towary dostarczone do Federacji Rosyjskiej, bądź seryjną, na rok, dwa czy trzy lata. Ów certyfikat – więcej opinii:-> http://www.certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-r.html – zawiera m.in. wiadomości o danych producenta i odbiorcy, całkowitą nazwę towaru, jego model lub też opis. Jeśli wcześniej były przyznawane certyfikaty na partię pojedynczą, w czasie późniejszym można ubiegać się o seryjną certyfikację, gdzie podać należy między innymi informacje o wcześniejszych certyfikatach, a także protokoły badań. Wszelkie dokumenty jednak mogą się od siebie różnić zależnie od niektórych czynników.

W Rosji jest też przyznawane świadectwo sanitarno-epidemiologiczne, pozwalające na produkcję lub wwóz na teren państwa pewnych produktów. Certyfikat potwierdza zgodność produktu z higienicznymi normami i sanitarnymi. Z reguły przyznawany jest on na okres lat 5.

About: admin