LinuxMarket

Usługa niszczenia danych poufnych

Coraz więcej firm, posiadających tajne, niedostępne dla osób nieupoważnionych dokumenty decydują się po pewnym czasie na ich zniszczenie, lecz nie mają one odpowiednich kompetencji i doświadczenia w tego typu ruchach, w związku z czym decydują się na kontakt z pewnymi grupami, które oferują usługi w tymże obszarze.

sale

Autor: Stuart Grout
Źródło: http://www.flickr.com
Jest to zarazem gwarancja całkowITej poufności i zachowania informacji tylko pośród upoważnionych osób.
Pośród ich oferty wymienia się także niszczenie dokumentów, które zwykle wkłada się do dostarczonych pudeł o pojemności od pięćdziesięciu aż do 600 litrów, a potem – za sprawą wcześniejszych ustaleń – są one zbierane jednorazowo lub co pewien czas oraz utylizowane w nowoczesnych ciężarówkach, które jednocześnie posiadają satelitarną nawigację GPS. Niszczenie (zobacz więcej szczegółów) ma miejsce przy opiece doświadczonych osób, a także strzeżonych oraz całkowicie poufnych miejscach. W razie konieczności, firmy zlecające mają możliwość ubezpieczenia aż do kilkudziesięciu milionów złotych danego zlecenia, by w razie wycieku ochronić własną markę. Każda osoba z personelu jest zobowiązana do zachowania tajemnicy oraz informacji zawartych w pudłach. Co więcej – chronione jest jednocześnie środowisko, gdyż zniszczone dokumenty są ponownie przetwarzane – .
Istnieje również niszczenie dysków twardych, których utylizacja ma miejsce w sposób porównywalny do dokumentów – skocz na destroy & recycling.

Wszystko odbywa się w sposób tajny, a dyski twarde i inne nośniki informacji nie zostają odtwarzane, lecz natychmiastowo niszczone, bez możliwości ujawnienia wiadomości tam się znajdujących. Wszystkie firmy oferujące podobne usługi posiadają licencje transportowe, a także zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

About: admin