LinuxMarket

Jak opłacać podatek od najmu mieszkania? Reguły dotyczące opodatkowania przychodu z wynajmu

Właściciele wynajmujący mieszkanie mają obowiązek rozliczać się z uzyskanego dochodu w US-ie, bo poświadczona umowa najmu lokalu mieszkalnego powoduje, że wynajmujący mieszkanie, dom lub garaż osiąga przychód w postaci zarabianego czynszu. Problemów podatkowych wiążących się z kwestią wynajmowania jest wiele m.in. umowa najmu, podatek. Najistotniejszy jest tym samym wybór formy rozliczania się z organem skarbowym.

Umowa wynajmu

Autor: Startup Registry
Źródło: http://www.flickr.com
Właściciele nieruchomości mają parę możliwości. Jedną z form opodatkowania jest podatek dochody pod postacią ryczałtu ze stawką 8,5 proc. Niezróżnicowaną stawkę tego podatku od umowy najmu wniesiono z początkiem 2010 roku. Taksa procentowa podatku zryczałtowanego dotyczy zarówno najmu okazyjnego, jak i innych umów najmu własności prywatnej, które nie są podpisywane w ramach prowadzonej DG. Podatek od najmu da się też rozliczać na zasadach ogólnych, czyli z wzięciem pod uwagę skali podatkowej 18 proc. lub 32 proc. przychodu. Dodajemy wówczas dochody z najmu do dochodów odnotowanych z innych źródeł, czyli nie rozliczamy ich osobno. Ta forma odprowadzania podatku może się okazać opłacalna dla osób, które wydały bardzo duże pieniądze na kupno, przywracanie funkcjonalności i remonty lokali pod wynajem, ponieważ wszystkie zaplanowane w tym celu wydatki mamy możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i zminimalizować nasz roczny dochód, a co za tym idzie – odprowadzić mniejszy podatek – .

Tylko teraz oceń (http://www.sigma-rachunkowe.pl/oferta/) ten tekst, który jest niezwykle ciekawy. Wykonaj to właśnie teraz! Zobaczysz, że naprawdę należy to zrobić!

Decyzję o wyborze najbardziej ekonomicznej dla wynajmującego formy opodatkowania trzeba przedstawić naczelnikowi organu skarbowego adekwatnego do miejsca zamieszkania. Jeśli mamy potrzebę rozliczać się w formie ryczałtu musimy zrobić to nie później niż do 20 stycznia (lub do 20 dnia miesiąca , który następuje po miesiącu, w którym zaczęliśmy zarabiać z wynajmu). Jeżeli termin ten wypada w święta, sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień przyjmuje się kolejny dzień. W celu wybrania opodatkowania wystarczy wysłać pisemne oświadczenie do adekwatnej placówki US.

Nie ma konkretnego druku takiej deklaracji. W przypadku, jeżeli nie wybierzemy formy lub spóźnimy się z przedstawieniem pisemnego oświadczenia spowoduje to utracenie prawa wyboru i obowiązek odprowadzania podatku według skali. Na ryczałt będzie można przejść dopiero w następnym roku.

About: admin