LinuxMarket

Uruchomienie kopalni węgla brunatnego w Miejskiej Górce, to cios prosto w serce, dla miejscowej ludności

Na terenach gmin Krobia i Miejska Górka – powiatu rawickiego, województwa wielkopolskiego, znajdują się złoża węgla brunatnego. Tamtejsze środowiska rolnicze walczą jednak przeciwko planom uruchomienia kopalni odkrywkowej. Właścicieli gospodarstw rolnych z gmin Krobia i Miejska Górka, wsparł koncern Heinz, który jest posiadaczem słynnych zakładów – Pudliszek, nawiasem mówiąc mieszczących się w gminie Krobia.

Kopalnia na Górnym Śląsku

Źródło: flickr.com
Założone Stowarzyszenie „Nasz Dom” uważa, że wybudowana kopalnia odkrywkowa może spowodować zniknięcie ponad 20 miejscowości, co spowoduje przymusowe przeniesienia mieszkającej tam ludności. Uruchomiona kopalnia (zobacz kopalnia graniut) odkrywkowa może również skutkować zupełnym zanikiem rolnictwa na tym obszarze, zatem ludziom tym grozi utrata stałego źródła dochodu.

Ogromnym minusem kopalni odkrywkowej jest niszczenie – dodaj serwis do stron zaufanych – środowiska naturalnego. Miejska Górka, a właściwie jej mieszkańcy, chcą innej przyszłości dla swojej miejscowości. Wiele mówi się o wielkich hałdach na obszarach, gdzie wydobywa się węgiel brunatny. Wiele słyszy się również o możliwych zalaniach pobliskich upraw polowych, możliwych wybuchach metanu o grożących pożarach powstających w wyniku uszkodzeń kopalni odkrywkowych. Znawcy twierdzą, że spalanie tego niskowydajnego źródła ciepła, wyemituje więcej dwutlenku węgla niż spalanie węgla kamiennego, ropy naftowej oraz dwa razy więcej niż spalanie gazu ziemnego. W państwach leżących na kontynencie europejskim co roku umiera przedwcześnie 450 000 osób. Przyczyną śmierci tych osób jest zanieczyszczenie powietrza tlenkiem siarki, tlenkiem azotu oraz metalami ciężkimi takimi jak rtęć, nikiel, kadm, ołów, spowodowane spalaniem węgla.

Analizy dotyczące pięciu elektrowni opalanych węglem brunatnym, na granicy polsko-niemieckiej, podają że całoroczne wydatki związane ze zdrowiem wywołane przez te elektrownie, równają się od 3 do 5 miliardów euro. Prognozowane ubytki w produkcji rolnej, wywołane uruchomieniem nowej elektrowni mogą wynieść od 1,3 do 2 miliardów euro w okresie 50 lat. Ankiety pokazują, że 70% lokalnej ludności protestuje przeciwko uruchamianiu kopalni odkrywkowej.

Do manifestu rolników powiatu Rawicz, odniosła się spółka PAK Górnictwo. Spółka PAK Górnictwo, prowadzi inwestycje na obszarze powiatu gostyńskiego i powiatu rawickiego. W jej mniemaniu, dyskusja w kwestii uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w tych powiatach, ma charakter tylko teoretyczny, ponieważ spółka PAK Górnictwo, nie ma i nie wystąpiła jeszcze o wydanie pozwolenia na wydobycie węgla. Gdzie leży prawda…?

About: admin