LinuxMarket

Czym się odróżnia profesja adwokata i radcy prawnego? Za co odpowiedzialny jest jeden i drugi fachowiec? Co jest istotne w tej sprawie

Niektóre osoby mają problem z rozumieniem, kim jest adwokat i prawnik. Zdaje się, iż jeden, jak i drugi trudni się tym samym, lecz nie jest to prawidłowy trop. Co prawda, obie profesje stają się do siebie coraz bardziej zbliżone, jednakże jest jeszcze dość dużo różnic i to na dość znacznych obszarach. Z tego względu trzeba powiedzieć, iż są to odmienne zawody. Czym więc się trudni adwokat a czym radca prawny?

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej, szczególnie zaliczamy do tego typu grupy pomoc prawną. Co więcej, sporządza opinie prawne, sporządza projekty aktów prawnych, sporządza oraz ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Jest odpowiedzialny za przygotowanie pozwów w cywilnych rozprawach, mogą one odnosić się do nieruchomości, odszkodowań czy zadośćuczynień. Jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, przykładowo o stwierdzenie nabycia spadku, a także jest odpowiedzialny za kwestie rodzinne, czyli zajmuje się sprawami rozwodów i alimentów. Co jeszcze można powiedzieć o tym zawodzie? Zobacz również:

Adwokat, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa moAdwokat – więcej informacji -tępować przed sądami i urzędami, ma prawo negocjować także w imieniu klienta. Zasięg podmiotowy czy przedmiotowy pomocy prawnej, jaka może być oferowana przez adwokata nie jest ograniczona prawem, natomiast w wykonywaniu swoich powinności zawodowych podlega on głównie konstytucji i ustawom. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, czyli prawnika określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radach prawnych. Głównym założeniem tego przepisu jest zapis, iż radca prawny odpowiada za udzielanie pomocy prawnej. Jednakowoż po więcej zapraszam tutaj nie powinien występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Zobacz stronę:

prawo
Dodatkowo, pomoc prawna niekiedy jest rozumiana jako udzielanie porad, tworzenie opinii i projektów aktów prawnych, oraz oczywiście, występowanie przed sądami i urzędami. Jeśli chodzi o najbardziej istotną różnicę, jaka ma bardzo ogromne znaczenie z perspektywy każdego klienta, to jest nią zasada, iż tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych. Natomiast prawnik nie jest w stanie reprezentować swojego klienta w takich sprawach. Jak znaleźć prawnika lub adwokata? Najbardziej korzystnie w sieci, wpisując na przykład frazę prawnik w Szczecinie. Dzięki temu powiększa się nasza szansa na odnalezienie najbardziej profesjonalnego specjalisty. Wiadomo, w każdym dużym mieście są tego typu specjaliści, a ogłaszają się właśnie często w internecie.

About: admin