LinuxMarket

Odzyskanie własności od leasingobiorców.

Wolny rynek odznacza się tym, że bogactwo lub choćby bezpieczeństwo finansowe nie jest nikomu dana raz na zawsze.Do trudnej sytuacji, czy nawet bankructwa doprowadzić mogą nie tylko błędy w zarządzaniu, ale choćby wydarzenia, na które przedsiębiorcy mają niewielki wpływ. Dlatego zawierając umowę leasingu, trzeba zdawać sobie sprawę jakie mogą być konsekwencje zaległości płatniczych wobec leasingodawcy.Sprawy związane z zaległościami uregulowane są w OWUL (OWL), dołączonym do umowy leasingu. Tabela Opłat i Prowizji wymienia natomiast koszty, które wiążą się z windykacja leasingobiorców.

Za opóźnienia jednomiesięczne naliczone zostają odsetki, które zazwyczaj są wyższe od ustawowych. Spółki leasingowe, także monity, za które pobiera się dodatkową opłatę. W wezwaniu do zapłaty leasingodawca wyznacza również dodatkową datę na spłatę zaległej raty leasingowej – najczęściej 2 tygodnie. W przypadku braku wpłaty zaległości w dodatkowym terminie, leasingodawca ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu.

Wypowiedzenie umowy leasingu następuje jeśli, pomimo wezwania do płatności, zaległość nie zostanie uregulowana, a leasingobiorca nie podejmie też żadnych rozmów z finansującym. Jeśli nie powiodą się próby porozumienia z leasingodawcą, albo zadłużenie nie zostanie spłacone i/lub leasingodawca nie zgodzi się na wznowienia umowy, wówczas leasingobiorca zostanie wezwany do oddania przedmiotu leasingu. Czynności tych, nie prowadzi już bezpośrednio spółka leasingowa, lecz pełnomocnik (firma windykacyjna, kancelaria prawna) .

Usługa ta, podobnie jak wszystkie koszty dochodzenia zwrotu obciąża ostatecznie leasingobiorcę.

Ten artykuł wydaje się być ciekawy? Masz ochotę na kolejne opisy? Zatem nie ociągaj się i klikaj rozbiórki w poniższy link.

Klient płaci także za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu nie zostanie przekazany leasingodawcy albo pełnomocnikowi, wówczas ten rozpocznie tzw. twardą windykację, próbując odzyskać przedmiot leasingu. Jeśli odzyskanie przedmiotu leasingu będzie niemożliwe, wówczas leasingodawca lub pełnomocnik wystąpi do sądu o wydanie przedmiotu leasingu.Opłaty sądowe, a także ewentualne koszty komornika także obciążą ostatecznie dłużnika. Oprócz tego przedmiot leasingu jest prawnie własnością firmy leasingowej.

Może ona zatem złożyć zawiadomienie do prokuratury o domniemaniu przestępstwa przywłaszczenia mienia. Po czynnościach windykacyjnych nastąpi rozliczenie umowy.

Czy ten materiał jest według Ciebie ważny? Jeśli tak, to kliknij oraz przeczytaj więcej tutaj (https://www.pomocpsychologa.pl/psychoterapia-par/) – znajdujące się tutaj zagadnienia udzielą odpowiedzi na wszystkie Twoje zapytania.

Jeśli leasingobiorca nie rozliczy się z spółką leasingową, sprawa trafi do sądu wraz z wypełnionym wekslem (lub nastąpi odsprzedaż wierzytelności – ). Po otrzymaniu nakazu płatniczego do gry wchodzi komornik, wspierany przez spółkę windykacyjną.

Spółki leasingowe wspaniale wyspecjalizowały się w windykacji leasingobiorców. Często jest to dla nich dodatkowe źródło zarobku. Niemniej leasingodawcy rzadko kiedy zależy na zakończeniu współpracy z leasingobiorcą, nawet bardzo nieterminowym, dlatego praktycznie na każdym etapie windykacji znajdują się furtki negocjacyjne. Najlepiej jeszcze przed pojawieniem się problemu poinformować leasingodawcę, że mogą nastąpić trudności z płatnościami. Jest wtedy możliwość zmiany harmonogramu, na przykład wydłużenia umowy.

About: admin