LinuxMarket

Zarządzanie poprzez cele i procesy biznesowe – a więc, dwie metody pędzące całkowitą parą

Zarządzanie przez cele oraz procesy biznesowe to dwa rodzaje metod, które to używamy najbardziej często w naszej osobistej firmie. Na jakiej zasadzie one jednak polegają? Tego się dowiesz z naszego felietonu!

procesy biznesowe

Autor: Ano Lobb
Źródło: http://www.flickr.com
Nasz felieton zaczniemy od procesów biznesowych. Proces biznesowy (w inny sposób metoda biznesowa), to powiązane ze sobą działania, a także zadania, które to powinny rozwiązać nasz własny problemik wewnątrz firmy, albo doprowadzić do jakiegoś konkretnego efektu. Procesy tego typu, zazwyczaj bywają opisywane tak przezywanym „schematem blokowym”.http://creoconcept.pl/ (http://www.creoconcept.pl/)Istnieją trzy rodzaje procesów biznesowych: proces zarządczy, mechanizm operacyjny, a także proces pomocniczy. W ogólnym założeniu proces biznesowy wynika z zapotrzebowań klientów, a jego efektem końcowym powinno być zaspokojenie jego (klienta bądź klientów) potrzeb. Powstało parę cech, które bywają wymagane w procesie biznesowym, a bywają to: Definiowalność, Uporządkowanie, Klienci, Powiększanie wartości, Osadzenie, oraz nie słabiej istotne Wielofunkcyjność. Zerknijmy w tej chwili na drugą metodę, czyli…
Metoda Zarządzania, którą to bywa zarządzanie przez cel, może polegać na założeniu, iż o najważniejszych s[prawach związanych z przedsiębiorstwem, tego przedsiębiorstwa wynikach, zależy motywacja, inicjatywa i aktywność jego pracowników.

Pomysłem przewodnim zrządzania przez cele (z języka angielskiego: „Management by Objectives”, podsumowując krótko „MBO”), bywa skoncentrowanie się na wspólnym, w relacji przełożeni a także podwładni, ustaleniu kwestii upragnionych mierników końcowych, a także wspólnych okresowych przeglądań, wraz z ocenianiem otrzymanych rezultatów.

About: admin