LinuxMarket

Co można robić po studiach prawniczych? Jak przebiega droga do zawodu prawników?

Bez kategorii
Zawody prawnicze cieszą się uznaniem i szacunkiem, a studia dla przyszłych prawników uchodzą za jedne z najbardziej skomplikowanych i najbardziej wymagających.

Studia na kierunku prawo zajmują pięć lat. Jednolite studia magisterskie prowadzone są na różnych uniwersytetach, a także uczelniach prywatnych, w takich miastach jak Wrocław, Lublin, Łódź, Gdańsk czy Białystok. Na jednolitych studiach magisterskich kandydaci na prawników zgłębiają między innymi przepisy prawa karnego i cywilnego. Zapoznają się z problematyką prawa administracyjnego, międzynarodowego czy gospodarczego. Sporo miejsca w programie zajęć zajmują przedmioty związane z prawem formalnym. Obowiązkowe jest zaliczenie egzaminu z procedury cywilnej, postępowania karnego oraz postępowania administracyjnego.

prawo

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com

Przyszli prawnicy powinni odróżniać się zdolnością zapamiętywania, a także umiejętnością logicznego myślenia, formułowania wniosków, kojarzenia faktów. Studenci muszą opanować podczas studiów wiele przepisów, a na dodatek dowiedzieć się, jak należy stosować wybrane artykuły i paragrafy do określonych, wybranych sytuacji, stanów faktycznych – poznaj ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Wojciecha Knuter. Nieodzownym elementem studiów są praktyki studenckie. Fantastycznym obszarem do nabywania doświadczenia jest kancelaria kancelaria prawna Wrocław radcy prawnego, adwokata, a także jednostki prokuratury czy sądy.

Osoba posiadająca tytuł magistra prawa ma wiele możliwości edukacyjnego rozwoju i dużo ścieżek kariery do wyboru. Po pierwsze może postawić na jedną z dostępnych aplikacji prawniczych. Trzeba wymienić aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą, a także sądową i prokuratorską (poprzedzone ogólną). () Aplikacja trwa mniej więcej 3 lata i składa się z dwóch elementów: praktyk i zajęć teoretycznych. Przykładowo miejscem praktyki i odbywania aplikacji aplikanta radcowskiego będzie kancelaria radcy prawnego. Kandydaci na sędziów i prokuratorów kształcą się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Niezależnie więc czy aplikant mieszka w Gdańsku, czy jego miejsce zamieszkania to Wrocław, musi na zajęcia przynajmniej na miesiąc jeździć do Krakowa.

About: admin